‘Samen op weg, in voor- en tegenspoed’

Shakya en Amida tweelingbroers
Kyrie eleison kyrie eleison

Guanyin luistert Amida verlost
Kyrie eleison kyrie eleison

Dogen en Shinran tweelingbroers
Shikantaza Amida shikantaza Amida

Stap voor stap stap voor stap
Amida loopt mee met kinhin

Amida nembutsu Amida nembutsu
Amida ademt in Amida ademt uit

Amida nembutsu Amida nembutsu
Amida nembutsu Amida nembutsu