Beginselen van Zen en Reine Land Boeddhisme

Amida_07.JPGNamu Amida Butsu, ‘Dank zij Amida Boeddha’.

Deze mantra reciteren is een eenvoudige manier van mediteren, geschikt voor iedereen, op elk moment van de dag. De mantra heet in het Japans de nembutsu.

Amida is de boeddha van oneindig leven en onmetelijk licht, de verpersoonlijking van mededogen. Namu Amida Butsu geeft uiting aan dankbaarheid, maar ook aan geloof en vertrouwen.

Als meditatievorm komt de nembutsu voort uit het Reine Land-boeddhisme, een stroming die in de eerste eeuwen van onze jaartelling ontstond in India en zich vandaar verspreidde naar China, Japan en andere Oost-Aziatische landen.

Mindfulnessoefening
De nembutsu kan op zichzelf worden beoefend, maar de gebruiken van het Reine Land-boeddhisme bleken ook verenigbaar met de praktijk van andere boeddhistische tradities. De nembutsu kan goed samengaan met bijvoorbeeld zenmeditatie. In de geschiedenis van het zenboeddhisme is de nembutsu dan ook vaak gebruikt als mindfulnessoefening.

Wat volgt, is een korte introductie tot mediteren met de nembutsu en de achtergronden van het Reine Land-boeddhisme. Waarom? Omdat voor mij de nembutsu een welkome aanvulling is op mijn zenbeoefening. Ik noem deze gecombineerde praktijk ‘amidazen’. Deze mogelijkheid wil ik graag met anderen delen.

Eerst is er een aantal pagina’s met uitleg. Daarna wordt, voor wie zich hier verder in wil verdiepen, een overzicht gegeven van de voornaamste literatuur op dit gebied. Vele van de leessugesties gaan vergezeld van een link naar online beschikbare boeken en artikelen.

Verder >

%d bloggers liken dit: